Zachtjes Balen: erkende consensus based module

de schrijfgroep

de schrijfgroep

Hoera, Toontje is een consensus beest!

Het was een enorme klus. Maar nu is Zachtjes Balen met Toontje, regulatie van spanning en boosheid, door het CPMO erkend als  een consensus based basis module! 

 Ontwikkelgeschiedenis

 Deze module is tot stand gekomen vanuit de praktijk. 

 Betrokkenheid van de doelgroep

In 2005 is ‘Tijd voor Toontje’ als programma ontwikkeld door Martijn Hell (Lucertis) en de Blijf Groep, vanuit de behoefte aan een programma voor ouders en kinderen in de huiselijk geweld opvang. Dit programma is een door het  Nederlands Jeugd Instituut erkend jeugd interventie. Gelijktijdig ontwikkelde Martijn Hell ‘Zachtjes Balen met Toontje’, voor in de GGZ-instellingen. In de ontwikkeltijd van Tijd voor Toontje is gebruik gemaakt van behoefteanalyses bij de Blijf Groep doelgroep. Vanaf 2017 loopt er een onderzoek door de VU naar de effectiviteit van Tijd voor Toontje, waarbij diepte-interviews bij ouders en kinderen afgenomen worden. Dit onderzoek wordt in 2019 gepubliceerd. 

Betrokkenheid van de experts

In de ontwikkeling van Zachtjes Balen met Toontje is input en consensus ingewonnen bij verschillende experts. De dramatherapeuten die dit stuk schrijven, zijn expert op gebied van ouder-kind dramatherapie. Verder is er feedback en input geweest van het multidisciplinaire team van Youz/Lucertis,kinder- en jeugdpsychiatrie en PsyQ in Noord-Holland, waaronder Barbara Gabel, GZ- Psycholoog/Kindertherapeut/IMH-Specialist; Mirjam Hinfelaar, Klinisch Psycholoog/Psychotherapeut/IMH-specialist: Marieke Mastenbroek, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige; Lian Bakker, Verpleegkundig Specialist; Sita Somers, Kinder- en jeugd Psychiater/Psychotherapeut.

Vergelijkbare interventies in Nederland

De behandelmodule ‘Samenspelen met Piep en Pats’ (Hell, in ontwikkeling) maakt gebruikt van 2 handpoppen die worstelen met boosheid en frustraties. De interventie met de handpop Toontje en de hierbij behorende spanning en boosheidsmeter, die gebruikt wordt in de module Zachtjes balen met Toontje: regulatie van spanning en boosheid bij frustratie, wordt ook ingezet in andere behandelmodules. Zoals: Zachtjes balen met Toontje: mentaliserende bevorderende ouder-kind spelbehandeling (Hell, et al., in ontwikkeling); Tijd voor Toontje: Een steunend en stabiliserend programma voor kinderen en hun moeders in de opvang, die huiselijk geweld in het gezin hebben meegemaakt (Hell, et al., 2012); Toontjes vrienden op school (Hell, et al., in ontwikkeling); en de Toontje ouder en kind groep (Hell, et al., in ontwikkeling).

 Samenvatting van de consensus based module.

Titel

Zachtjes balen met Toontje: regulatie van spanning en boosheid bij frustratie.

Dramatherapeutische ouder-kindbehandeling voor ouder en kind (6-9 jaar) met behulp van een handpop, gericht op het reguleren van spanning en boosheid en gericht op het versterken van adequaat gedrag van ouder en kind, bij frustratie van het kind.  

Auteurs
Martijn Hell, in samenwerking met Myra Vojtechovsky, Tamar Wilding, Jacqueline Hilbers, Annet Warringa (2019).

Doelgroep
Deze behandelmethodiek richt zich op kinderen (van 6 tot en met 9 jaar) èn hun ouders die problemen ervaren met het reguleren van spanning en boosheid bij frustratie van het kind. Deze methodiek wordt specifiek ingezet op het kind èn diens ouder(s).   

Context

Deze module is zorgprogramma overstijgend. De module kan ingezet worden bij cliënten in verschillende werkvelden, waaronder specialistische kinder- en jeugdpsychiatrie, LVB, jeugdzorg, orthopedagogische instellingen, onderwijsinstellingen, wijkteams en centra voor jeugd en gezin.

Doel

Zowel de ouder(s) als het kind ervaren na 9 sessies meer ontspanning en meer vertrouwen in eigen competentie bij frustratie van het kind: zij zijn in staat escalerend gedrag van het kind te doorbreken en te reguleren.

Interventieaanpak

Door middel van een vraaggesprek en spelobservatie met ouder en kind worden beschermende en belemmerende factoren bij het reguleren van boosheid en spanning geïnventariseerd. Deze factoren worden vervolgens in een terugkoppeling met ouders besproken en daarna wordt hen een behandelvoorstel gedaan. Hierna volgt een psycho-educatie sessie voor ouders over regulatie van spanning en boosheid aan de hand van afbeeldingen van een spanningsmeter en een boosheidsmeter. Daarna volgen er 5 ouder-kind speelsessies samen met de therapeut die interventies pleegt met behulp van schildpad-handpop Toontje. Toontje schildpad worstelt met regulatie van spanning en boosheid en vraagt het kind en de ouder om raad. Samen oefenen ze door praten en spelen, met specifiek gewenst gedrag bij frustratie om de omgang met spanning en boosheid te verbeteren. Tot slot wordt er in een evaluatie met ouders bekeken wat gewerkt heeft en wat in de toekomst nodig is om de regulatie van spanning en boosheid langdurig te versterken.            

Onderbouwing  

De factoren die het probleem kunnen veroorzaken verschillen per gezin, en liggen op een of meerdere van de volgende gebieden: kindfactoren, ouderfactoren, omstandigheidsfactoren en ouder-kindrelatiefactoren. De interventie grijpt in op zowel de vaardigheden van het kind, de vaardigheden van de ouders als factoren inherent aan de ouder-kind relatie. 

De probleem en behandelanalyse wordt opgemaakt vanuit de theoretische kaders van het transactionele model, stressfysiologie (brain based parenting) en de oplossingsgerichte therapie. Het inzetten van spel en van de handpop verbindt zich aan dramatherapeutische principes van ervarend, metaforisch (leren via distantie) en ontspannen plezierig leren via doen alsof.

Bestellen

Deze uitgebreide consensus based module is te bestellen bij de Praktijk voor Zachtjes Balen.

bij Zachtjesbalen@gmail.com of via het invuldveld hieronder. Kosten slechts 5 euro.

Ook is de module te bekijken op: de databank van de Federatie Vaktherapeuttische beroepen

Over de toepassing van deze basismodule Zachtjes Balen, regulatie van spanning en boosheid bij frustraties, worden regelmatig trainingen aangeboden. Zie trainingen.

Opmerkingen

Eeuwkje Kraak

31.05.2020 15:05

het is mij niet helemaal duidelijk wat de consensus inhoudt, maar heb wel belangstelling. ik ben logopedist en speltherapeut (niet ingeschreven vanwege mijn beroep als logopedist).

martijn hell - leeuwenhart

05.06.2020 14:12

Consensus based houdt in dat deze module beschreven is volgens de criteria van de CPMO en is opgenomen in de databank vaktherapie en dat verschillende vaktherapeuten de module effectief verklaren

Anouk

26.05.2020 11:38

Goedemiddag,

Wat een prachtig module. Ik zou graag de module willen inzien en bekijken en graag zou ik die willen bestellen.

Met vriendelijk groet,

A.de Bruto

martijn

26.05.2020 19:42

Dag Anouk, je kan hem bekijken via
https://www.databankvaktherapie.nl/bekijk/136467/Consensus-bases-Module-Basis-Zachtjes-balen-met-Toontje-regulatie-van-spanning-en-boosheid-bij-frustratie

Meest recente reacties

26.09 | 15:14

Afgelopen vrijdag de basistraining afgerond en ik voel me helemaal klaar om met mijn Toontje op pad te gaan en met kinderen de pechjes en gelukjes uit hun leven uit te wisselen! Fijne heldere training

28.02 | 12:56

ZACHTJES BALEN op RINO -Congres 'Kind en spel: trauma en systeemgericht werken'
10 juni 2022

13.01 | 16:06

Beste Martijn, Graag wil ik de spanningsmeter bestellen.

01.10 | 10:37

nog een paar plekken vrij voor de basistraining zachtjes balen op 19 november 2021

Deel deze pagina