Spanningsmeter

Een spanningsmeter helpt om elkaar beter te begrijpen als de spanning oploopt. De spanningsmeter geeft zicht op verstandig gedrag bij oplopende spanning. Met eenvoudigekleuren en rijmpjes krijg je handvatten om de dagelijkse interacties gemakkelijker, respectvoller en meer ontspannen te maken.


Helaas

Conflicten, frustraties en spanning horen bij het leven. Dan kun je maar beter leren om gezond met spanning en frustraties om te gaan.


De spanningsmeter helpt je op weg bij het gedonder van alledag.

De spanningsmeter helpt om elkaar beter te begrijpen als de spanning oploopt. De spanningsmeter geeft zicht op verstandig gedrag bij oplopende spanning.


Gezond leren omgaan met spanning

In ieder gezin zijn dagelijks ontspannen en gespannen momenten. Dat is onvermijdelijk. Kinderen en ouders bezorgen elkaar geregeld spanning. Bijvoorbeeld wanneer er dingen moeten, bij het aangeven van grenzen of bij tegenovergestelde verlangens.

Wanneer we ons bewust zijn van ons spanningsniveau, zijn we beter in staat om op tijd verstandige wegen te zoeken om de spanning te reguleren.

Wanneer we ons bewust zijn van gezonde manieren om met spanning om te gaan, zijn we beter in staat om deze gezonde manieren van reageren op spanning ook toe te passen als dat nodig is.


Deze spanningsmeter helpt je om bewust te worden van je spanningsniveau. Door de spanningsmeter te gebruiken krijg je mogelijkheden om gezond en verstandig met de spanning om te gaan. Je wordt je steeds meer bewust wat helpt om de spanning omlaag te brengen. Het helpt ouders en kinderen om elkaar beter te begrijpen en om beter op elkaar te kunnen reageren. Daardoor zijn er thuis minder escalaties. De dagelijkse interacties worden gemakkelijker, respectvoller en meer ontspannen.De spanningsmeters met handleiding zijn te koop.


De kosten voor deze digitale spanningsmeters inclusief handleidingen zijn:

10 euro voor ouders of kleine zelfstandigen.


Bedrijven: prijs op maat (afhankelijk van de grootte van het klantengestand dat gebruik gaat maken van de spanningsmeter


Vermeld bij je bestelling welke spanningsmeter je wilt hebben.

Pannetjes

Muizen

Controler